Welkom op de website van de perspectiefnota 2023 - 2026 van de gemeente Dalfsen. De gemeente Dalfsen zet in op een goede dienstverlening aan onze inwoners. Daar hoort ook bij dat we u op een toegankelijke manier informeren over de inkomsten en uitgaven van onze gemeente.

Deze pagina is gebouwd op 05/13/2022 15:21:12 met de export van 05/13/2022 15:00:56