2 Opgaven en ambities

Inleiding

De beschreven ontwikkelingen leiden tot opgaven en ambities voor onze gemeente.
Hier werken we aan met de uitvoering van ons beleid. In dit hoofdstuk beschrijven we per programma onze opgaven en ambities. We richten ons daarbij op het vastgestelde beleid en verwachte wijzigingen in wet- en regelgeving. Met oog voor de huidige en verwachte ontwikkelingen.

In onze Toekomstvisie Samen voor Elkaar beschreven we onze missie:
Het stimuleren, koesteren en benutten van de onderlinge verbondenheid is het hoogste doel van de Gemeente Dalfsen.

We willen onszelf blijven door te veranderen met onze inzet op Samen wonen, samen leven en samen werken.

Dit doen we o.a. door te werken aan onze ambities uit de Omgevingsvisie:

  • Toekomstbestendige, sociale, gezonde woon- en leefomgeving
  • Aantrekkelijke leefbare kernen voor iedereen
  • Eigentijds, aantrekkelijk en onderscheidend landelijk gebied
  • Lokaal geworteld, vitaal en innovatief ondernemerschap, regionaal aangehaakt

En te werken aan onze preventie doelen:

  • Inwoners leven in een gezonde leefomgeving
  • Inwoners zijn zelfredzaam
  • Inwoners maken deel uit van een vitale gemeenschap

Zodat iedereen zelfstandig naar eigen vermogen mee kan doen aan de samenleving.

Met onze opgaven en ambities werken we vanuit alle programma's aan het realiseren van deze doelen.

Deze pagina is gebouwd op 05/13/2022 15:21:12 met de export van 05/13/2022 15:00:56