2 Opgaven en ambities

8 Duurzaamheid en milieu

Energieneutraal en klimaatrobuust Dalfsen
Klimaatverandering leidt tot grote en complexe opgaven op het gebied van energie, warmte, water en biodiversiteit. Ook voor Dalfsen is het noodzakelijk om onze inzet op deze opgaven te intensiveren.
Klimaat adaptief en energieneutraal wordt ons nieuwe normaal.
Om energieneutraal te worden realiseren we energiebesparing, alternatieve warmtebronnen en lokale opwek van duurzame energie. En om ons aan te passen aan de klimaatveranderingen zorgen we voor maatregelen tegen droogte en hoosbuien, zoals het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma.

Dit doen we door de komende jaren te werken aan een versnelling van de energietransitie. Door inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners te stimuleren tot het nemen van energiebesparende en klimaat adaptieve maatregelen. En aan te sluiten waar versnelling van initiatieven en maatregelen vanuit de samenleving plaatsvindt.
We maken wijkplannen om af te koppelen van het aardgas en helpen met het realiseren van lokale wind- en zonprojecten. Koppelen gesignaleerde knelpunten slim aan lopende projecten, zoals de Klimaatwinkelstraat en het Centrumplan Dalfsen. We geven een brede invulling aan onze watertaken met de duurzame verwerking van stedelijk afval-, grond- en hemelwater. Het verwijderen van asbestdaken blijft de komende jaren een opgave. We gaan voor een energieneutraal en klimaat robuust Dalfsen voor iedereen.

Deze pagina is gebouwd op 05/13/2022 15:21:12 met de export van 05/13/2022 15:00:56