2 Opgaven en ambities

7 Sociaal domein

Dalfsen vitaal en veerkrachtig
Onze ambitie is dat iedereen zelfstandig naar eigen vermogen mee kan doen aan de samenleving.
Hiervoor stelden we onszelf ten doel:

  • Inwoners leven in een gezonde leefomgeving
  • Inwoners zijn zelfredzaam
  • Inwoners maken deel uit van een vitale gemeenschap

We werken aan deze doelen vanuit de gedachte van positieve gezondheid, waarin we kijken naar alle levensterreinen van een individu. Vanuit hier geven we uitvoering aan een samenhangend stelsel van preventieve en algemeen toegankelijke voorzieningen. De investering op preventieve activiteiten en experimenten voor alle leeftijden zetten we door. De drie doelen bereiken we door te focussen op thema’s als: basisvaardigheden, opvoeden en opgroeien, financieel gezond, gezondheid, wonen, welzijn en zorg en mantelzorg. We benaderen preventie geïntegreerd met de fysieke leefomgeving.

Werk vinden we in dit kader een belangrijk instrument. Voor onze inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt stellen we een nieuw beleidskader op voor de komende jaren. Hiervoor zetten we onder meer datagedreven werken in. En we werken in Regio Zwolle samen aan een wendbare arbeidsmarkt en inclusief werkgeverschap met de Human Capital Agenda.

Deze pagina is gebouwd op 05/13/2022 15:21:12 met de export van 05/13/2022 15:00:56