2 Opgaven en ambities

6 Inkomensondersteuning

Financieel vitaal
Onderdeel van vitaal en gezond leven is financiële vitaliteit. Onze ambitie is om armoede terug te dringen en waar nodig inwoners te ondersteunen bij een financieel gezond leven.
Dit doen we o.a. door in te blijven zetten op preventie en vroegsignalering van armoede en schulden  met bijvoorbeeld energiecompensatie.

Nieuwe inwoners doen mee in Dalfsen
Nieuwe Nederlanders willen wij zo volwaardig mogelijk mee laten doen in de Dalfser samenleving. Dit doen we door met hen een breed plan van aanpak op te stellen, een passende leerroute aan te bieden en hen hierbij te begeleiden. In 2023 doen we de eerste ervaringen op met de nieuwe Wet Inburgering, die op 1 januari 2022 in werking trad. Ontwikkelingen verwachten we de komende periode vooral rondom de onderwijsroute. Het Rijk gaat deze leerroute mogelijk anders vormgeven of beleggen dan vooraf beoogd. Met andere gemeenten binnen de arbeidsmarktregio volgen we deze ontwikkelingen en spelen er waar nodig op in.  

Deze pagina is gebouwd op 05/13/2022 15:21:12 met de export van 05/13/2022 15:00:56