2 Opgaven en ambities

5 Onderwijs en vrije tijd

Gezonde leeromgeving voor onze jeugdigen
Wij willen onze jeugdigen een gezonde leeromgeving bieden en werken aan kansengelijkheid in het onderwijs. Dit doen wij door te werken aan het verminderen van de achterstanden, die door de corona crisis zijn ontstaan en door te blijven investeren in een doorgaande leerlijn.

Met het Integraal huisvestingsplan (IHP) willen we een passend en toekomstbestendig scholenbestand in alle kernen realiseren. Het IHP werken we de komende jaren uit. We maken de schoolgebouwen in Nieuwleusen, Dalfsen en Lemelerveld klaar voor de toekomst. Bij de uitwerking van de Omgevingsvisie voor de kern Dalfsen houden we rekening met de ruimtebehoefte voor onderwijs. In Nieuwleusen koppelen we de ruimtebehoefte van het Agnieten College aan het projectplan voor het primair onderwijs.
Daarnaast willen we met ouders/verzorgers gerichter kijken naar mogelijkheden om leerlingen op verantwoorde wijze zo zelfstandig mogelijk naar school te laten reizen via een gefaseerde invoering van het vervoersontwikkelingsplan.

Ontmoeten, bewegen en sporten buiten en binnen voor jong en oud
Om onze opgaven op het gebied van vitale en gezonde inwoners te bereiken stellen wij onszelf als ambitie om bewegen en sporten voor al onze inwoners mogelijk te maken en te houden.

Daarvoor stimuleren en faciliteren wij bewegen en sporten in de buiten- en binnenruimte voor iedereen; voor jong en oud. Dit doen we door de besluiten uit 2022 over de inzet van de buurtsportcoaches te effectueren. We kijken naar de capaciteit van onze voetbalvelden, vervanging van kunstgrasvelden en semiwaterveld hockey en blijven werken aan optimalisatie van onze zwembaden. Hierbij is nadrukkelijk aandacht voor kostenefficiency en maatschappelijke meerwaarde door bijvoorbeeld verduurzaming.
We voeren samen met de Kulturhusen het vast te stellen kader uit met als doel bij te dragen aan reuring in de kernen door ontmoeten, bewegen en sporten.

Gastvrij Dalfsen in levendig Vechtdal
We willen de kwaliteiten van het Vechtdal voor de leefbaarheid en welzijn van inwoners en bezoekers van het Vechtdal versterken, borgen en beleefbaar maken. Het accent ligt naast marketing ook op toeristisch management met thema's als spreiding, balans tussen levendig en leefbaar, duurzaam en bereikbaar.

Hiervoor intensiveren we de samenwerking in Vechtdal verband en stimuleren we de vrije tijdseconomie met bijvoorbeeld het platform Gastvrij Dalfsen en een bevaarbare Vecht. Waarmee we met aandacht voor verduurzaming initiatieven en gezamenlijke betrokkenheid in de sector bevorderen.  

Deze pagina is gebouwd op 05/13/2022 15:21:12 met de export van 05/13/2022 15:00:56