2 Opgaven en ambities

4 Economische zaken

Dalfsen economisch vitaal
Met een actueel economisch beleid willen we Dalfsen economisch vitaal houden en toekomst bestendiger maken.
Dit doen we door voor tal van sectoren in te spelen op de nieuwe economische realiteit en verwachtingen van ondernemers, producenten en consumenten en de daarmee samenhangende investeringsgeneigdheid in de lokale economie.

Met bestaande en nieuwe werklocaties bieden we een belangrijke bijdrage voor de lokale werkgelegenheid en een gunstig vestigingsklimaat.
We geven bijvoorbeeld invulling aan de uitkomsten van het locatieonderzoek, voor het realiseren van een nieuw bedrijventerrein voor Nieuwleusen, dat via een Milieu effect rapportage (MER) procedure wordt uitgevoerd. En werken in samenhang met andere opgaven in het gebied de opgave voor de hele kern Dalfsen uit. In Lemelerveld richten we ons op bedrijventerrein 't Febriek Zuid II als vervolg op 't Febriek Zuid.

Deze pagina is gebouwd op 05/13/2022 15:21:12 met de export van 05/13/2022 15:00:56