2 Opgaven en ambities

2 Openbare orde en veiligheid

Veilige en leefbare kernen en buitengebied
Dalfsen is een veilige gemeente. Wij willen Dalfsen het voor onze inwoners veilig en leefbaar houden in kernen en buitengebied, fysiek en digitaal. Dit vraagt inzet op thema's als ondermijning, mensenhandel en digitale veiligheid. De nadruk verschuift van incident gedreven en lokale aanpak naar preventie en gestructureerd voorkomen en (boven) regionaal gezamenlijk aanpakken.

Dit doen wij door uitvoering te geven aan het nog vast te stellen Integraal Veiligheidsplan 2023 - 2026. Dit plan stellen we samen met onze Vechtdal partners op. De algemene ambitie is om samen met alle lokale veiligheidspartners de huidige veilige woon- en leefomgeving in de gemeente Dalfsen in stand te houden en te verbeteren. Hiertoe stellen we prioriteiten met doelstellingen vast. In jaarlijkse uitvoeringsplannen vertalen we de hoofdlijnen naar concrete acties, termijnen, uitvoerders en kosten.

Deze pagina is gebouwd op 05/13/2022 15:21:12 met de export van 05/13/2022 15:00:56