4 Investeringsplan

4.2 Investeringsplan 2023 - 2026

Conform onze financiële verordening wordt het investeringsplan gelijktijdig met de Perspectiefnota aangeboden.  Onderstaande tabel bevat een totaaloverzicht van alle investeringen voor 2023-2026 vanaf € 25.000.

Nummer

Omschrijving

B2023

B2024

B2025

B2026

1

Strategische aankopen

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

2

Vervanging audiovisuele apparatuur 2023

25.000

3

Vervanging audiovisuele apparatuur 2024

45.000

4

Vervanging meubilair

125.000

5

Opzetstrooiers

100.000

6

Sneeuwploegen

44.000

7

Vrachtauto Scania BZ-VS-17

264.000

8

GVVP 2023

160.000

9

Sneeuwploegen B1, B2 en B7

53.000

10

Aanhangerstrooier B6

40.000

11

Wegenschaaf

30.000

12

GVVP 2024

160.000

13

Uitvoeringsprogramma fiets 2023

200.000

14

Uitvoeringsprogramma fiets 2024

200.000

15

GVVP 2025

160.000

16

Opzet strooier B4

35.000

17

Vervanging gem sportvelden 2023

1.355.900

18

Vervanging gem sportvelden 2024

1.398.100

19

Fendt 304 B4

90.000

20

Bossingelschaar buitengebied

30.000

21

Ford Transit 5-VZK-85 vervanging

60.500

22

Ford Transit 5-VZK-86 vervanging

60.500

23

Ford Transit buddelcam 5-VZK-87

60.500

24

Ford bus met kraan VK-888-R

72.500

25

Bus elektrisch Goupil 98-NNJ-9

42.000

26

Klepelmaaier B1 hagenklepel

38.500

27

Maaimachine Ransomes RMP 655C

120.000

28

Maaimachine Ransomes RMP 653C

110.000

29

Mitsubishi Fuso met kraan VB-361-H

72.500

30

Traktor JD-6140-R

143.000

31

Zuigwagen B1

84.700

32

Bus Cleanteam Mega Electric AIMAX 528

40.800

33

Joskin kipper

73.700

34

Renault Master 30-VKX-7

45.000

35

Folie vijver Polhaarweg

33.000

36

DSFK City transporter elektrisch (1)

55.000

37

DSFK City transporter elektrisch (2)

55.000

38

Goupil Industrie SA Elektrisch

55.000

39

Mitsubishi 82-BGF-3

55.000

40

Schaftketen

98.000

41

Traktor Shibaura 306 N2

44.000

42

Uitvoeringsprogramma fiets 2025

200.000

43

Uitvoeringsprogramma fiets 2026

200.000

44

GVVP 2026

160.000

45

Tablets raad

35.000

46

Traktor Fendt 304

110.000

47

Kobelco mini kraan

35.000

48

Heftruck

35.000

Totaal

4.046.600

3.207.600

1.880.000

1.575.000

verschoven in tijd

bedragen aangepast

nieuwe investeringen

Als uitgangspunt hebben we het investeringsplan 2022-2025 genomen. Hieraan zijn de investeringen voor de jaarschijf 2026 toegevoegd. We hebben de wijzigingen op het vorige investeringsplan gearceerd weergegeven.  
Hieronder lichten we een aantal investeringen in het algemeen en een aantal specifieke mutaties kort toe.

De investeringsplanning bestaat voornamelijk uit reguliere vervangingsinvesteringen.  Naar aanleiding van de huidige marktomstandigheden zijn voor een aantal investeringen de benodigde kredietbedragen aangepast.
Voor vervoermiddelen is 10% doorgevoerd, terwijl voor elektrische vervoermiddelen gerekend is met 20% prijsstijging.

Opzetstrooiers
De aanschaf van de opzetstrooiers is een jaar opgeschoven van 2022 naar 2023 omdat deze worden vervangen als de nieuwe vrachtwagens zijn geleverd. De verwachting is dat dit eind 2023 plaatsvindt.

Vervanging meubilair
De  uitvoering van het nieuwe kantoor / werkplekconcept vindt plaats vanaf 2022. We spreiden de vervanging van het meubilair uit over 2022 en 2023 om hierop aan te sluiten. Voor beide jaren staat een  geplande investering van € 125.000.

Uitvoeringsprogramma Fiets
Het uitvoeringsprogramma Fiets loopt tot en met 2024. De Integrale Fietsvisie en het UVP Fiets zijn na een uitgebreid participatietraject tot stand gekomen en gebleken is dat er behoefte is aan maatregelen aan het fietsroutenetwerk. Op basis van ervaringen bij eerder uitgevoerde fietsverbindingen is een inschatting gemaakt van de kosten. We gaan uit van een jaarlijkse investering van € 400.000 en schatten de subsidiebijdrage in op € 200.000 per jaar. (per saldo € 200.000). In 2024 stellen we binnen het beleidskader van de Integrale fietsvisie weer een nieuw uitvoeringsplan op voor de jaren 2025 en verder. Vooralsnog  hebben we voor 2025 en 2026 ook € 200.000 opgenomen.

Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan (GVVP)
Het huidige GVVP loopt tot 2026. Daarom is jaarschijf 2026 toegevoegd.

Schaftketen
Voor de uitvoering van de werkzaamheden van de buitendienst en Dalfsen Werkt hebben we schaftketen nodig. De keten zorgen voor een toiletvoorziening en een schaftgelegenheid. In totaal hebben we 12 schaftketen. De keten zijn aan vervanging toe. We willen 7 keten vervangen in 2025. De investering hiervoor bedraagt € 98.000. De overige 5 schaftketen willen we na 2025 vervangen.

Deze pagina is gebouwd op 05/13/2022 15:21:12 met de export van 05/13/2022 15:00:56