3 Financiële mutaties 2023 - 2026

5 Onderwijs en vrije tijd

Bel.veld

Omschrijving

B/L

I/S

2023

2024

2025

2026

5.1

Huur- en loonkostenindexatie bibliotheek

L

S

-29.100

-29.600

-30.100

-30.600

5.4

Gastvrij Dalfsen

L

S

-7.500

-7.500

-7.500

-7.500

5.5

SPUK Sport

B

I

75.000

-

-

-

Totaal programma 5

38.400

-37.100

-37.600

-38.100

Beleidsveld 5.1 Cultuur

Huur- en loonkostenindexatie bibliotheek, nadeel € 29.100 oplopend tot € 30.600
In het bestuurlijk overleg tussen de bibliotheek Dalfsen-Nieuwleusen en de gemeente is gesproken over de loonindexatie van de bibliotheek. Deze werd bij de bibliotheek niet toegepast maar bij vergelijkbare partijen wel. Dit leidt tot een ongelijke uitgangspositie. In het college van 21 december 2021 is besloten de loonindexatie voor de bibliotheek toe te passen met ingang van 2021. Dit resulteert in een nadeel van
€ 29.100 in 2023, oplopend tot € 30.600 in 2026.

Beleidsveld 5.4 Recreatie en Toerisme

5.4.2 Gastvrij Dalfsen, nadeel structureel € 7.500
Vanuit de recreatieve ontwikkeling die we als gemeente Dalfsen voorstaan verwachten we dat er de komende jaren voor onderzoek, ontwikkeling en uitvoering extra budget gevraagd wordt. De eerder doorgevoerde bezuiniging belemmert het realiseren van onze recreatieve doelen. Met ingang van 2023 ramen wij hiervoor € 7.500 per jaar.

Beleidsveld 5.5 Sport

5.5.1 SPUK-sport, voordeel incidenteel 2023 € 75.000
In de begroting 2022 is deze uitkering van het Rijk opgenomen tot en met 2022. De stimuleringsregeling eindigt echter per 1 januari 2024. Dit betekent voor 2023 een incidenteel voordeel op de sport van €  75.000. Of er van rijkswege na 1 januari 2024 een vervolg komt voor deze regeling is dit moment nog niet duidelijk.

Deze pagina is gebouwd op 05/13/2022 15:21:12 met de export van 05/13/2022 15:00:56